As-Worn Technology™

Dostosowanie soczewek do sposobu, w jaki są noszone

• Wyjątkowe rozwiązanie As-Worn Technology firmy Shamir stanowi pomost nad geometrycznymi różnicami występującymi pomiędzy oprawą próbną używaną w gabinecie okulistycznym, a oprawkami, które klient dla siebie wybiera.


• W trakcie analizy uwzględniane są trzy podstawowe pomiary: kąt pantoskopowy, odległość soczewki okularowej od szczytu rogówki oraz panorama oprawy.


• To stanowi gwarancję, iż sposób zrealizowania recepty i doboru soczewek do oprawy pokrywa się z odczuciami klienta podczas noszenia próbnych okularów stosowanych w gabinecie okulistycznym.

 

 

As-Worn Technology™

© 2011 Shamir Optical Industry Ltd. designed by studio3