Shamir Autograph Intelligence™

Rodzina soczewek: Poprawiające jakość życia

1 shamir i

 

Shamir Autograph Intelligence™ to ciągła koncepcja konstrukcji soczewki, optymalnie dopasowana do potrzeb wzrokowych i wieku wzrokowego (Visual Age™) użytkownika.

Dzisiejsze soczewki progresywne zapewniają pacjentom „personalizację” opartą w większości na pomiarach wybranej oprawy okularowej lub „dostosowanie” soczewki do informacji o stylu życia pacjenta podawanych w kwestionariuszach. Koncepcja „jednej konstrukcji” sprawia, że każdy otrzymuje to samo rozwiązanie.

 

2 shamir i

 

Jak możemy Ci pomóc wybrać najlepszą soczewkę, która spełni Twoje potrzeby, nie komplikując jednocześnie procesu doboru korekcji?

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, firma Shamir przeprowadziła szeroko zakrojony projekt badawczy z wykorzystaniem dużych zestawów danych i sztucznej inteligencji. Zbadaliśmy zachowania wzrokowe i preferencje osób prezbiopijnych we wszystkich grupach wiekowych, uwzględniając wiek wzrokowy (Visual Age™).

*Termin Visual Age™ jest używany do opisywania fizjologicznego wieku narządu wzroku (wymaganej mocy addycji) i zasadniczo jest skorelowany z wiekiem chronologicznym pacjenta. 

 

Shamir Autograph Intelligence™ uzupełnia lukę

 

Zaczęliśmy od sprawdzonych technologii:

 

3 shamir i

...i dodaliśmy kilka nowych:

 

4 shamir i 01

Wykorzystując oprogramowanie Head Eye Integrative Movement, firma Shamir jest w stanie dokładnie stwierdzić, przez które obszary soczewki patrzą użytkownicy (zarówno w osi pionowej jak i poziomej) podczas wykonywania określonych zadań wzrokowych w różnych strefach.

 

4 shamir i 03

 

Poszczególne „geny konstrukcyjne” oparte na 12 prototypach zostały zestawione ze sobą tak, aby zapewnić ciągłą koncepcję konstrukcji soczewki zoptymalizowaną dla każdego wieku wzrokowego (Visual Age™).

 

4 shamir i 05

Pozwala przeprowadzić wielowymiarowy proces w całym zakresie parametrów, wpływających na optymalizację soczewki. Skomplikowanej konstrukcji soczewki Shamir Autograph Intelligence™ nie dałoby się opracować bez użycia nowej platformy sztucznej inteligencji.

 

Shamir Autograph Intelligence™

 

Jest to obecnie nasza najbardziej innowacyjna i inteligentna konstrukcja, wykorzystująca 12 różnych koncepcji konstrukcyjnych w taki sposób, aby spełniać potrzeby wzrokowe każdej grupy wieku wzrokowego (Visual Age™). Shamir Autograph Intelligence™ uzupełnia lukę pomiędzy potrzebami osób prezbiopijnych w różnych grupach wiekowych, a tym, co zapewniają im dostępne obecnie soczewki progresywne. Rewolucyjna koncepcja ciągłości konstrukcji została opracowana na podstawie szczegółowych badań, dzięki czemu odpowiada potrzebom współczesnych osób prezbiopijnych, zarówno młodszych, w średnim wieku jak i starszych.

 

5 shamir i

Badane parametry

 

Analizując zachowania wzrokowe, zbadaliśmy różne strefy widzenia i ich częstotliwość stosowania przez osoby prezbiopijne w wieku od 40 do 80 lat. Badane parametry obejmowały widzenie w bliży, odczytywanie z urządzeń elektronicznych, widzenie na dystansach pośrednich, przenoszenie wzroku pomiędzy poszczególnymi strefami soczewki (częstotliwość zmiany stref) i widzenie w dali.

 

Czego się dowiedzieliśmy...

 

Młode osoby prezbiopijne potrzebują dobrego rozwiązania, pozwalającego na odczyt treści z urządzeń elektronicznych i wsparcia dla dynamicznego widzenia. Widzenie w bliży jest dla nich mniej istotne, ponieważ osoby te czytają głównie używając mobilnych urządzeń elektronicznych.

Potrzeby osób prezbiopijnych w średnim wieku rozkładają się bardziej równomiernie. Wszystkie strefy soczewki mają dla nich mniej więcej takie samo znaczenie.

Starsze osoby prezbiopijne potrzebują rozwiązania zapewniającego dobrą jakość widzenia w dali i w bliży, natomiast częstość przechodzenia między strefami soczewki i czytanie przy użyciu urządzeń elektronicznych mają dla nich mniejsze znaczenie.

 

Preferencje i potrzeby wzrokowe

 

6 shamir i

Luka w obecnej koncepcji konstrukcji soczewek progresywnych

 

Wyniki naszego badania ujawniły wyraźną korelację pomiędzy każdą z potrzeb wzrokowych i wiekiem wzrokowym pacjenta (Visual Age™), co oznacza, że każda grupa wiekowa Visual Age™ charakteryzuje się odmiennymi preferencjami i potrzebami.

Powyższy wniosek potwierdza założenie, że istnieje rozbieżność pomiędzy dostępnymi obecnie

konstrukcjami soczewek progresywnych (które są „takie same dla każdego”), a różnorodnymi

potrzebami osób prezbiopijnych.

 

W jaki sposób różne koncepcje konstrukcyjne realizują potrzeby wzrokowe użytkowników w różnych grupach wiekowych (Visual Age™)

 

7 shamir i

 

Powyższe przykłady obrazują, co użytkownicy DOSTAJĄ od dostępnych konstrukcji progresywnych w porównaniu do tego, czego POTRZEBUJĄ w oparciu o wyniki naszego badania.

 

Korzyści

 

  • konstrukcja każdej soczewki jest dopasowana do indywidualnego wieku wzrokowego (Visual Age™),
  • dobry wstęp do stosowania soczewek progresywnych,
  • natychmiastowa ostrość obrazu na każdym dystansie,
  • szybka i łatwa adaptacja,
  • płynne przenoszenie wzroku pomiędzy strefami soczewki,
  • wyjątkowe doświadczenie użytkownika w każdej oprawie okularowej,
  • soczewka wyprzedzająca swoją epokę, opracowana z użyciem najnowocześniejszych technologii, dużych zestawów danych i sztucznej inteligencji,
  • unowocześnione strefy optyczne, dostosowane do korzystania z urządzeń elektronicznych i komputera, płynne przenoszenie wzroku pomiędzy poszczególnymi strefami soczewki, w oparciu o priorytetowe funkcje wzrokowe w każdej grupie wieku wzrokowego (Visual Age™).

 

Bez względu na to, czy masz 45 czy 85 lat, możesz otrzymać najlepszą konstrukcję soczewki, dopasowaną optymalnie do Twoich potrzeb wzrokowych i wieku wzrokowego (Visual Wiek™.).