Warunki korzystania

WPROWADZENIE DO STRONY INTERNETOWEJ SHAMIR

 

Witamy na stronie internetowej SHAMIR ("Witryna internetowa"). Dziękujemy za zainteresowanie dostępem do Strony internetowej, korzystaniem z usług oferowanych przez Shamir Optical Industry Ltd. i jej filie ("SHAMIR", "nas" lub "my") poprzez Stronę Internetową ("Usługi") oraz kupowaniem produktów i innych ofert, które mogą być od czasu do czasu udostępniane przez nas ("Produkty"). Celem tej witryny jest zapewnienie jej użytkownikom łatwego dostępu do pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących Grupy SHAMIR oraz jej Usług i Produktów, jak również linków do różnych stron grupy. Niniejsza Witryna jest udostępniana Użytkownikowi zgodnie z poniższymi Warunkami Korzystania, które Użytkownik decydując się na dostęp do tej Witryny akceptuje. W niniejszych Warunkach użytkowania "SHAMIR" oznacza Shamir Optical Industry Ltd., wraz z spółkami zależnymi i stowarzyszonymi. Zastrzegamy prawo do zmiany, aktualizacji lub innej modyfikacji, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jakichkolwiek Warunków korzystania z usługi, zawartych na tej Stronie. Prosimy okresowo sprawdzać zawartość niniejszych Warunków korzystania na wypadek wprowadzenia zmian. Każda taka zmiana stanie się automatycznie ważna i wykonalna w momencie, kiedy po raz pierwszy zostanie ona przez nas wyświetlona na Stronie. CIĄGŁE UŻYTKOWANIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA PO DOKONANIU JAKICHKOLWIEK ZMIAN W WARUNKACH UŻYTKOWANIA, STANOWI ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I DALSZYCH ZMIAN. JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z JAKIMIKOLWIEK POSTANOWIENIAMI, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Informacje zawarte na tych stronach, w tym między innymi patenty, znaki handlowe, zarejestrowane znaki towarowe, prawa autorskie, logo, nazwy handlowe, rysunki, zdjęcia, projekty, nazwy, materiały, zawartość, oprogramowanie, bazy danych informacji, zasoby, linki, opisy zasobów internetowych oraz wszelkie inne dokumenty lub dane, z których mogą wynikać prawa własności i / lub prawa własności intelektualnej, stanowią wyłączną i absolutną własność SHAMIR. O ile nie zostanie to inaczej wyraźnie przez nas stwierdzone na piśmie, żadna część takich informacji nie może być powielana, kopiowana, powielana, rozpowszechniana, wykorzystywana do tworzenia dzieł pochodnych, zmieniona lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie odstępując od ogólnego zapisu powyżej, żadne z nazw, patentów i znaków towarowych SHAMIR, zarejestrowane lub nie, nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody SHAMIR i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane w sposób, który może wprowadzać w błąd i / lub powodować zamieszanie. Nie można oprawiać ani wykorzystywać technik oprawiania w celu zawarcia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych zastrzeżonych informacji (w tym, bez ograniczeń, obrazów, tekstu, układu strony lub formy) SHAMIR bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i tym podobne, które pojawiają się w Witrynie, Usługach lub Produktach, są własnością ich właścicieli. Użytkownik nie może używać żadnego z tych znaków towarowych, nazw handlowych, strojów handlowych lub znaków usługowych bez wyraźnej zgody danego właściciela. W żadnych okolicznościach nie udziela się żadnej licencji, zezwolenia, prawa lub jakiegokolwiek udziału osobom korzystającym z tej Witryny, ani też zakup jakiegokolwiek produktu nie oznacza przyznania jakichkolwiek podobnych uprawnień. Naruszenie któregokolwiek z tych przepisów jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające prawo będą ścigane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Niniejsze zawiadomienie dotyczy dowolnej strony / stron, które są lub mogą być zawarte w Witrynie SHAMIR i / lub są z nią powiązane, niezależnie od tego, czy takie strony są oznaczone znakiem Copyright ©, znakiem towarowym ™ lub zarejestrowanym opisem patentowym ®.

 

HYPERLINKI

 

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych witryn lub zasobów. Ponieważ nie możemy ponosić odpowiedzialności za inne witryny i nie mamy kontroli nad żadną z innych witryn, w tym między innymi nad ich zawartością, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że SHAMIR nie jest i nie będzie ponosić odpowiedzialności za inne witryny, w tym, bez ograniczeń, za ich dostępność, zawartość, rodzaj oferowanych usług, reklam i / lub produktów w nich zawartych oraz ich formę. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że nie jesteśmy odpowiedzialni i nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody i / lub straty, pieniężne lub nie, spowodowane, lub rzekomo spowodowane, przez lub w związku z korzystaniem, lub poleganiem na wszelkich takich treściach, towarach lub usługach dostępnych w lub za pośrednictwem innych witryn lub zasobów. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że SHAMIR nie jest i nie będzie ponosić odpowiedzialności za prawidłowość, legalność, przyzwoitość, prawa autorskie, zgodność, czy dostępność jakichkolwiek materiałów zawartych w tych witrynach lub do których się odnoszą, ani też za żaden inny aspekt zawartości innych witryn. Prezentowanie takich linków nie oznacza poparcia strony internetowej przez SHAMIR ani jakiegokolwiek powiązania z operatorami takich stron i zasobów. Bez odstępstwa od ogólności wskazanej powyżej, Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się i zobowiązuje się nie tworzyć żadnych bezpośrednich ani pośrednich linków do naszej Witryny bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

DOKŁADNOŚĆ I DOSTĘP

 

Wszystkie informacje, w tym, bez ograniczenia, dane, dane liczbowe, specyfikacje i nazwy zawarte w tej Witrynie są stale przeglądane i modyfikowane przez nas zgodnie z naszymi najnowszymi osiągnięciami i ostatnimi publikacjami. Jednakże, mimo że uważnie i stale sprawdzamy precyzyjność tych stron, NIE możemy zapewnić, w żadnych okolicznościach, dokładności, dostępności i dostępu do dowolnej Usługi i / lub jakiejkolwiek części informacji zawartej lub wymienionych w naszej Witrynie i / lub na którejkolwiek z jej stron. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za pominięcia lub błędy, które mogą się pojawić i nie możemy zagwarantować dostępności Usługi lub Produktów w każdym momencie. Nie możemy zagwarantować, że każda specyfikacja zawarta na naszej Witrynie w dowolnym czasie jest lub będzie dokładna, poprawna lub kompletna, ani nie możemy zapewnić ścisłego polegania na informacjach zawartych na tej Witrynie. Ponieważ korzystanie z Witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko, Użytkownik jest w pełni zachęcany do stosowania wszelkich możliwych środków ostrożności w celu przezwyciężenia któregokolwiek z powyższych czynników.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa i ochrony informacji przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu, a wszelkie przekazane nam informacje są przekazywane na ryzyko Użytkownika. Niemniej jednak, wszelkie informacje, które możemy otrzymać od Użytkownika, będą przechowywane i wykorzystywane przez nas zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz w sposób chroniący i zabezpieczający prywatność Użytkownika. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, Użytkownik może zawsze skontaktować się z lokalnym oddziałem SHAMIR lub autoryzowanym dystrybutorem, zamiast przesyłać jakiekolwiek informacje przez Internet.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

Państwa prywatność, a także ochrona wszystkich danych osobowych Użytkowników jest dla nas niezwykle ważna i zobowiązujemy się do jej ochrony, dbając o rozsądną opiekę za pomocą rozsądnie dostępnych środków. Nie ujawniamy żadnych informacji, które otrzymujemy od Użytkowników osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody, nie sprzedajemy też ani nie licencjonujemy wykorzystania jakichkolwiek informacji otrzymanych od Państwa. Jednak w celu lepszego zaspokojenia Państwa potrzeb możemy udostępniać informacje naszym autoryzowanym dystrybutorom w celu ułatwienia transakcji, których mogą Państwo zechcieć dokonać u nas. Możemy również wykorzystywać te informacje do celów statystycznych i marketingowych, aby analizować i przetwarzać preferencje i zmieniające się potrzeby oraz w celu skontaktowania się z Państwem w celu przekazania szczegółów i funkcji związanych z naszymi produktami i treścią naszej Witryny. Nasza strona internetowa może gromadzić określone informacje o użytkowaniu, takie jak liczba i częstotliwość odwiedzin naszej witryny internetowej. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas wyłącznie w formie zbiorczej w celu umożliwienia nam poprawy dostępu, dostępności, różnych funkcji i zawartości naszej Witryny oraz w celu zapewnienia, że ​​może ona odwoływać się i być używana przez tak wielu użytkowników, jak to jest możliwe. W ten sposób możemy wykorzystywać pewne technologie, które przetwarzają dane statystyczne i dostarczają informacji na temat liczby Użytkowników odwiedzających naszą Witrynę, sposobów dostępu do Witryny oraz czasu odwiedzania naszej Witryny. Nie używamy takich technologii do zbierania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ani nie wykorzystujemy żadnych danych otrzymywanych za ich pośrednictwem z innymi danymi osobowymi do jakichkolwiek innych celów. Strona internetowa może czasami wykorzystywać technologię "cookie". Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w plikach na komputerze, umożliwiające naszej Witrynie śledzenie korzystania z Witryny podczas pierwszego i ponownego odwiedzania witryny (odwiedzonych stron, daty i godziny wizyty itp.), nie umożliwiają jednak identyfikacji Użytkownika. Prosimy pamiętać, że można zablokować używanie plików cookie za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej, należy uważać jednak, ponieważ niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie bez ich użycia. Menu Pomoc na pasku menu większości przeglądarek informuje o tym, jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, w jaki sposób przeglądarka powiadamia użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie i jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Wszelkie informacje otrzymane od nas przez Internet są traktowane jak informacje poufne. Dotyczy to nie tylko danych przesłanych do nas przez Internet, ale także informacji o indywidualnych wizytach na naszej Witrynie i wszelkich innych zapytaniach dotyczących naszych Produktów lub Usług.

 

KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics tworzy plik cookie w celu oceny korzystania z Witryny i tworzenia dla nas raportów dotyczących aktywności w Witrynie, co pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny i śledzić interakcje użytkowników z witryną internetową. Google Analytics zbiera informacje anonimowo i bez identyfikacji poszczególnych użytkowników. Google przechowuje informacje zebrane przez cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących użytkownika przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej. Analytics używa własnych plików cookie do przechowywania informacji, takich jak czas, w którym nastąpiła wizyta, czy odwiedzający był już wcześniej na stronie i jaka witryna skierowała odwiedzającego na stronę internetową. Aby wyłączyć ten typ plików cookie, niektóre przeglądarki wskazują, kiedy wysyłany jest plik cookie, i umożliwiają odrzucanie plików cookie w poszczególnych przypadkach. Oprócz odrzucania plików cookie, można zainstalować dodatek do Google Analytics Opt-out we własnej przeglądarce, który uniemożliwia Google Analytics zbieranie informacji o Państwa wizytach na witrynie.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

 

SHAMIR ZAPEWNIA STRONĘ INTERNETOWĄ, USŁUGI I PRODUKTY W STANIE "W JAKIM JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". SHAMIR NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONYCH ANI DOMNIEMANYCH, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB INFORMACJE, TREŚCI, MATERIAŁY, USŁUGI LUB PRODUKTY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ, JEJ SERWERACH LUB W MAILU WYSŁANYM PRZEZ SHAMIR: (I) BĘDĄ NIEPRZERWANE, (II) BĘDĄ WOLNE OD WAD, WIRUSÓW, NIEDOKŁADNOŚCI, BŁĘDÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, (III) SPEŁNIAJĄ SWOJE WYMAGANIA, LUB (IV) BĘDĄ DZIAŁAĆ W KONFIGURACJI LUB NA INNYM SPRZĘCIE LUB OPROGRAMOWANIU, KTÓRE UŻYTKOWNIK WYKORZYSTUJE. SHAMIR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE korzysta z serwisu, usług i produktów NA WŁASNE RYZYKO. W każdym przypadku, W KTÓRYM PRAWO nie Dozwala wyłączeń i ograniczeń różnych rodzajów szkód lub GWARANCJI jak tu określono, MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Shamir BĘDZIE OGRANICZONA DO ORAZ NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ MINIMALNEGO ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONEJ I / LUB DOZWOLONEJ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Shamir, jej podmioty stowarzyszone, zależnE, PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, dyrektORZY i AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ WOBEC PAŃSTWA LUB OSOBY TRZECIEJ Z tytułu jakichkolwiek pośrednich, PRZYPADKOWYCH, POŚREDNICH, KARNYCH LUB SZCZEGÓLNYCH SZKÓD (W TYM SZKÓD ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ ZYSKÓW, DANYCH LUB UTRATĄ WARTOŚCI FIRMY) WYNIKAJĄCYCH, związanych lub POwiązanych z korzystaniem z NINIEJSZEGO serwisu internetowego, usługi lub PRODUKTÓW, NA PODSTAWIE JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA (w tym bez ograniczeń, ZANIEDBANIA, naruszenia umowy, naruszenia PRAWA, naruszeniA prywatności lub ABSOLUTNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI), NAWET W PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Nie umniejszając powyższego, W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ Shamir W ZWIĄZKU Z niniejszyMI warunKAMI użytkowania, WITRYNĄ, usługAMI lub produktAMI NIE MOŻE BYĆ większa NIŻ (I) kwota zapłacona PRZEZ PAŃSTWA NA RZECZ Shamir W okresie sześciu miesięcy bezpośrednio PRZED DANYM WYDARZENIEM, KTÓRE SPOWODOWAŁO TAKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, LUB (II) USD 5.000.

 

ODSZKODOWANIE

 

UŻYTKOWNIK WYNAGRODZI I / LUB ZREKOMPENSUJE SZKODY SHAMIR I JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, DYREKTORÓW, DYSTRYBUTORÓW, AGENTÓW I PRACOWNIKÓW, ORAZ OCHRONI ICH OD ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ŻĄDANIA, W TYM ROSZCZENIA ZADOWALAJĄCYCH NALEŻNOŚCI, ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA I / LUB MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI, KTÓRE UŻYTKOWNIK PODDAŁ DYSTRYBUCJI LUB W INNY SPOSÓB PRZESYŁAŁ PRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, I KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z LUB BYĆ ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIEM, NINIEJSZYM UŻYTKOWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEJ WITRYNY. Nie umniejszając obowiązKU WYNAGRODZENIA i / lub kompensATY DLA Shamir TAKŻE W przypadku JAKIEGOKOLWIEK naruszenia niniejszych warunków użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do SPRAWOWANIA absolutnEJ kontrolI nad WŁASNĄ obronĄ i KIEROWANIEM każdEJ sprawY PODLEGAJĄCEJ OBOWIĄZKOWI REKOMPENSATY Z PAŃSTWA STRONY, W KTÓRYM TO PRZYPADKU BĘDĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO PEŁNEGO WSPÓŁPRACOWANIA Z SHAMIR I DZIAŁANIA ZGODNIE Z PORADAMI PRAWNYMI SHAMIR W PRZYJMOWANIU I ZARZĄDZANIU DOSTĘPNĄ OBRONĄ.

 

ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWE

 

SHAMIR nie składa żadnych oświadczeń, że jakiekolwiek Produkty i / lub Usługi oferowane na tej Witrynie są lub mogą być dostępne lub stosowne na terytoriach poza terytorium, na którym są wykonywane i / lub oferowane. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każdy Produkt i / lub Usługa, którą można zamówić od SHAMIR, jeśli SHAMIR zdecyduje się na realizację, będzie dostarczony od lokalnego przedstawiciela firmy SHAMIR na odpowiednim terytorium. Wszelkie takie produkty, transakcje serwisowe, uzgodnienia, rokowania stanowić będą lokalne transakcje i obrót, które zostaną wykonane i zrealizowane zgodnie z wszystkimi Warunkami Sprzedaży SHAMIR zawartymi w niniejszej Witrynie lub opublikowanymi w innym miejscu przez SHAMIR i zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi i obowiązującymi przepisami lokalnego prawa w danym kraju. Dostęp do tej witryny i / lub korzystanie z jej zawartości z terytoriów, na których takie działania są nielegalne, jest zabronione. Działanie sprzeczne z tym postanowieniem odbywa się na własne ryzyko i podlega wyłącznie Państwa odpowiedzialności za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawa.

 

NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE, NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE I USZKODZENIE

 

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie wykroczenia i / lub materiały, które umieszczą Państwo lub prześlą w Witrynie, oraz zobowiązują się, że nie będą Państwo używać Witryny i / lub żadnej z Usług tam dostępnych do oferowania, wysyłania, dystrybuowania, linkowania lub pozyskiwania treści lub materiałów, które są lub mogą: (i) naruszać jakiekolwiek prawo, regulacje, umowy lub sposoby postępowania mające zastosowanie do postępowania w Internecie oraz do użytkowników World Wide Web; i / lub (ii) być niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, niepoprawne, niepełne, szkodliwe, zastraszające, napastliwe, obraźliwe, oszczercze, niewłaściwe, brutalne, obsceniczne, pornograficzne, zniesławiające lub naruszające prywatność innych osób; i / lub (iii) naruszać cudzą własność intelektualną lub inne prawa; i / lub (iv) zawierają wirusy lub jakiekolwiek inne pliki lub programy komputerowe zaprojektowane lub przeznaczone do, lub które mogą, zakłócać, uszkadzać, zakłócać lub ograniczać funkcjonowanie jakiejkolwiek części niniejszej Witryny i / lub jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania; i / lub (v) przerywać lub zakłócać działanie Witryny; i / lub (vi) mogą być używane przez osoby nieuprawnione, w jakimkolwiek innym celu niż ten, który jest zgodny z niniejszym Regulaminem.

 

WYBÓR PRAWA I FORUM

 

Niniejsze Warunki Korzystania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Państwa Izrael. Jednoznacznie zgadzają się Państwo, że wyłączna i jedyna jurysdykcja dla każdego roszczenia lub działania wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z tej Witryny będzie dotyczyła wyłącznie właściwego sądu i instancji w Izraelu. Ponadto, wyraźnie zgadzają się Państwo i poddają się osobistej jurysdykcji takiego sądu / instancji w celu rozstrzygania takich roszczeń lub działań.

 

ROZDZIELNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ

 

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a SHAMIR w odniesieniu do niniejszej Witryny i jej zawartości, jak określono powyżej. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne, w całości lub w części, takie postanowienie będzie interpretowane, stosowane i egzekwowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem i odzwierciedlając rzeczywiste intencje wyrażone w niniejszych Warunkach użytkowania. Każdy z pozostałych postanowień pozostaje w pełnej mocy.

 

ZAKOŃCZENIE

 

SHAMIR zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zakończenia i / lub innego ograniczenia dostępu do całości lub części niniejszej Witryny i / lub jej zawartości, jeśli uzna to za stosowne, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.


 

© Wszelkie prawa zastrzeżone [maj 2012]